3d illustratie astronaut pose tegen geïsoleerd op zwarte achtergrond met uitknippad.