Agrarische velden met een groot aantal jonge groene graantarwe als gras