Atletische slanke vrouw die haar taille meet door maatregelenband