Bruinachtig vee dat naar de camera kijkt in een groen gazon