De meester controleert het tegelniveau van het tegeloppervlak