Een kuikenkoekoek zit op een boomtak cuculus canorus