Ernstige blonde vrouw in gebreide trui die een time-outgebaar toont, heeft meer tijd nodig voor werkdeadline die om pauze vraagt. indoor studio-opname geïsoleerd op blauwe achtergrond