Feafowl die zijn veren schoonmaakt en gladstrijkt.