Het team van beoefenaars controleert de patiënt die een zuurstofmasker aanbrengt dat de ademhalingsziekte bewaakt tijdens de pandemie van het coronavirus op de ziekenhuisafdeling. verpleegster met zwarte huid die hartpuls controleert met behulp van medische stethoscoop