Jong vrolijk meisje dat het teken van de hartvorm over gele achtergrond toont