Nishshanka latha mandapay of nissanka latha mmandapaya of nissamka lata mandapa in de oude stad polonnaruwa in sri lanka