Plastic balen bij de afvalverwerkingsfabriek gescheiden afvalinzameling recycling en opslag van afval voor verdere verwijdering bedrijf voor het sorteren en verwerken van afval