Textuur van een fragment van de muur met graffiti die erop is afgebeeld een afbeelding van een stuk graffiti dat als foto tekent over straatkunst en graffiticultuuronderwerpen