Twee vrouwelijke studenten hebben aandachtige blik in boek