Verticale grijswaardenopname van een zwerm prachtige zwanen die in het meer bij de weg zwemmen