Verticale opname van de binnenkant van een historische christelijke kerk met de gebedstafels