Zich een gelukkig en opgewonden genie voelen na het realiseren van een idee