Zijaanzicht van de indonesische man die zijn hand op zijn borst legt en trots toont tijdens de onafhankelijkheidsdag