3d-illustratiekarakter van een jonge man in een bril die een aktetas vasthoudt en een rode pijl boven zijn hoofd draagt terwijl hij het bedrijfsconcept rendert