3d-pictogram gebruikersinterfacespel en it-toepassing gaan verder met het volgende pictogram