Digitale online onderwijs internet en lege ruimte op de telefoon.