Horizontale banner met kleurovergang uit de jaren 80