Illustratie van een zakelijke recessie veroorzaakt door de pandem