Medisch en gezondheidszorgconcept patiënt overleg met arts om gezondheidsvectorillustratie te controleren