Nationale soevereiniteit en de dagillustratie van kinderen met de vlag van de jongensholding