Ondertekeningsverklaring vector lijnpictogram vel papier met voorwaarden deal en potlood