Trek het lijnspoor over de stippellijnen en kleur de afbeelding bloem