3d render muziek noten illustratie ontwerp pen tool gemaakt clipping path inbegrepen in jpeg gemakkelijk te composite