Een cocktail van het vooraanzichtfruit met ijs op de bruine houten cocktail drinkt sap