Foto van ernstige zwarte vrouw bestudeert checklist, gebruikt rekenmachine op mobiele telefoon, ongeschoren man met haren houdt koffie, leert werkaudit, stelt jaarlijks financieel verslag op, controleert inspectie