Full body portret van gelukkige jonggehuwden omarmen tegen de achtergrond van de gevel van het prachtige oude paleis.