Leraar brunette instructeur met computer in pak en whiteboard in klas met pen