Man, een elektrotechnicus die in een schakelbord met zekeringen werkt. installatie en aansluiting van elektrische apparatuur. detailopname.