Mens die de bal op het close-up van het basketbalhof houdt