Multi-etnisch paar dat hoogte vijf geeft en glimlacht