Verontwaardigd jonge vrouw met krullend borstelig haar gebaren boos fronst gezicht drukt negatieve emoties gekleed in casual t-shirt geïsoleerd over beige achtergrond grimassen op iets belachelijks