Verticale opname van een bladloze plant bedekt met sneeuw