Arrogante egoïstische persoon in de kroon die een groep mensen geïrriteerd en boos maakt. eenzaam meisje met gedragsproblemen. illustratie voor agressieve samenleving, bestemmingspagina voor slecht communicatieconcept