Handgetekende platte nostalgische badges uit de jaren 90