Illustratiereeks gemengde die pictogrammen op witte achtergrond wordt geïsoleerd