Silhouet van een menigte van feestgangers op een vuurwerkachtergrond