Silhouet van een partijmenigte op een gloeiende lichtenachtergrond