Verscheidenheid van medische situaties in vlakke stijl