Freepik
    Anemoon sylvestris.

    Anemoon sylvestris.