De blonde vrouw droomt door haar hand op het hart te houden op een witte achtergrond