De handen die van de vrouw plant a overplanten in een nieuwe pot