Dikhoornschapen op een kleine open plek in een veld