Dokter met tablet met cardiologiefiguur om diagnose aan vrouw in bed te tonen. arts legt cardiovasculaire onderzoeksresultaten op het apparaatscherm uit aan zieke patiënt. gezondheidscontrole