Hoop van verschillende groenten op de markt tomaten op een houten ondergrond