Krullende jonge vrouw kijkt peinzend naar de zijkant en houdt haar vinger tegen haar kin op een gele achtergrond banner